”Pelkkä asiakasymmärrys ei riitä, jos digitaalisten palveluiden kehityksessä ei ole huomioitu yrityksen operatiivista toimintamallia, prosesseja ja tietoa. Me keskitymme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja etsimme niihin sopivimmat ratkaisut. Eikä se aina ole teknologiaa.”

– Jukka-Pekka Kääriäinen, Osakas

Digitaaliset palvelut

Uusien digitaalisten palveluiden ja niitä tukevien IT-ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen on paljon muutakin kuin tietotekninen haaste. Kuluttajalle suunnattujen sähköisten palveluiden suunnittelussa investoidaan usein huomattavan paljon kuluttajan käyttäjäkokemuksen optimointiin, mutta tämän lisäksi täytyy muistaa, että tietojärjestelmiä ja työkaluja, joilla sähköisiä palveluita ja informaatiota operoidaan, käyttää myös ihminen.

Liiketoimintaa ja yrityksen operatiivista mallia tukevat tietojärjestelmät sekä ihmiselle suunnitellut, tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalut ja prosessit ovat tärkeä osa kokonaisratkaisua teknisen laadun ja käyttäjäkokemuksen lisäksi. Kaikkien näiden tärkeiden näkökulmien huomioiminen ratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan varmistaa Talent Basen yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämän KAPO™ -mallin avulla.

Laaja käytännön kokemuksemme vaativista, globaaleista hankkeista takaa, että asiakkaamme saavat käyttöönsä parhaat osaajat sähköisten palveluiden konseptisuunnitteluun, työskentelymallien suunnitteluun ja jalkauttamiseen sekä kokonaisratkaisujen muotoiluun niin arkkitehtuurin, operatiivisen mallin ja prosessien optimoinnin osalta kuin myös yksityiskohtaisen tietoteknisen ratkaisun näkökulmista.

Hankkeissa toimimme yleensä liiketoiminnan ja IT-toteutuksen rajapinnoissa vastaten esimerkiksi uusien digitaalisten konseptien suunnittelusta, ratkaisun muotoilusta sekä toteutuksen ohjaamisesta loppuun saakka. Projektipäällikön, business analystin, product ownerin, scrum masterin, ratkaisuarkkitehdin sekä laadunvalvojan roolit ovat meille erittäin tuttuja.

Digitaalisten palveluiden osaamisemme kattaa muun muassa:

  • Sähköisten konseptien suunnittelu
  • Web-sisällönhallinta
  • Verkkokauppa
  • Sisällönhallinta
  • Digitaalisten aineistojen hallinta

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Jukka-Pekka Kääriäinen, Palvelualueen vetäjä

Jukka-Pekka Kääriäinen profile portrait circle