”Lean Agile tähtää tehokkaimpaan mahdolliseen tapaan toteuttaa kehitystyössä ne kaikkein olennaisimmat asiat. Teoriat on helppo opetella, mutta todellisen muutoksen tekevät ihmiset. Kun organisaatiosta löytyy rohkeus ja tahto kokeilun ja palautesyklien kautta oppimiseen, me tuemme matkalla muutokseen.”
– Anna Virolainen, Palvelualueen vetäjä

Lean Agile

Lean Agile -muutos koskettaa koko organisaatiota. Silti on tärkeää pystyä viemään muutosta eteenpäin pienissä erissä – kokeilujen ja palautesyklien kautta. Muutoksen tekevät organisaation ihmiset, sitä ei voi kokonaan suunnitella. Lean Agile on kokoelma teorioita ja oppeja, jotka on helppo opettaa ja opetella, mutta vasta käytäntö osoittaa, mikä toimii ja mikä ei. Muutosta edistettäessä onkin tärkeää olla rohkea ja riittävän hereillä huomaamaan, onko suunta oikea.

Asiantuntijamme kouluttavat organisaatiolle perustaidot, käynnistävät muutokset ja jalkauttavat uudet toimintatavat. Lean Agile -kehittämisen palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Lean Agile –muutosohjelmien suunnittelu ja johtaminen
 • Product Owner-, Feature Owner-, Epic Owner-, Release Train Engineer ja Agile Coach –rooleissa toimiminen ja avainroolien tukeminen
 • Johdon konsultointi ja tavoitetilan selkiyttäminen
 • Tukiorganisaation perustaminen ml. valmennusverkoston, vertaistukiyhteisöt
 • Perustaitojen kouluttaminen (Lean Agile, SAFe, Scrum, Kanban, työkalut) ja roolikohtaiset koulutuspolut
 • Scaled Agile Framework (SAFe) –valmennukset ja -sertifiointikoulutukset

Lean Agile -konsultointi

Lean Agile –toimeksiannoissa asiantuntijamme toimivat valmentajan roolissa asiakkaidemme kehityshankkeissa ja johdattavat tiimit jatkuvan parantamisen tielle. He auttavat toimitusjunien käynnistämisessä, tukevat avainrooleissa toimivia ja auttavat luomaan riittävän määrän ohjeistusta toimintatavoista. He fasilitoivat erikokoisia suunnittelutilaisuuksia ja seremonioita sekä ideoivat uusia tuulia muutoksen edistämiseksi. He arvioivat organisaation eri osien maturiteettia Lean Agile –muutoksessa ja ehdottavat toimenpiteitä. Tarvittaessa he voivat keskittyä tiettyjen osa-alueiden tehostamiseen ja mukaan tuomiseen, esimerkiksi arkkitehtuurit, asiakas- ja käyttäjäkokemus, useissa lokaatioissa työskentely, läpinäkyvyys, monitoimittajaympäristöt ja julkaisukyvykkyys.

Muut Lean Agile –palvelut

Lean Agile –maturiteettikartoitukset

Portfolion hallinta

Arvovirta-analyysit

Lean Agile -koulutustarjonta

Johdatus Lean Agile –periaatteisiin 1 pv

Teemat: Tuote- ja palvelukehityksen haasteet ja myytit, Lean & Agile periaatteet, Agile portfolion hallinta, Kanban, Scrum, XP ja Test Driven Development, Skaalautuva Agile (mm. SAFe)

SAFe-sertifikaattikurssit

 • Leading SAFe, 2 pv
 • SAFe for Teams, 2 pv
 • SAFe Product Manager / Product Owner 2 pv
 • SAFe Scrum Master 2 pv
 • SAFe Advanced Scrum Master 2 pv

Räätälöidyt työpajat ½-1 pv

Tyypillisiä teemoja: Lean muutoksenhallinta, Kanban, Jatkuva parantaminen, Kaizen, Vaatimukset ja backlogien hallinta, Arkkitehtuurien hallinta osana Lean Agile -kehittämistä

Johdon työpajat ½-1 pv

Tyypillisiä teemoja: Arvovirtojen tunnistaminen, Portfoliotyöskentelyn tehostaminen, Lean Agile Leadership