‹ Referenssit

Tuotetiedon MDM-kehittäminen

  • Informaationhallinta

Funster ja Lamina Import edustavat lukuisia tuotemerkkejä mm. tunnetuimpia lumilautailubrändejä.

Haaste

Toiminnallinen tehokkuus ja tuotteiden nopeampi markkinoillesaanti ovat tärkeitä asioita kaiken kokoisille yrityksille. Uusien tuotteiden luominen ja tuotetietojen päivittäminen eri järjestelmiin vaativat usein monia manuaalisia vaiheita ja ovat siten työläitä ja alttiita virheille. Tuotteiden toimittajat tarjoavat tietoja omista tuotteistaan erilaisissa formaateissa ja tietojen yhdenmukaistaminen ja siirtäminen yrityksen omiin järjestelmiin on työlästä.

Asiakkaalla on useita tietojärjestelmiä, joissa käsitellään tuotetietoja. Toiminnanohjausjärjestelmä, verkkokauppa ja kassajärjestelmä tarvitsevat kaikki samoja tuotteen perustietoja. Perustietojen on oltava kaikissa järjestelmissä yhteneväiset ja tietojen on löydyttävä samanaikaisesti niistä kaikista. Aikaisemmin tuotetiedot on luotu kuhunkin järjestelmään manuaalisesti.

Kukin tavarantoimittaja toimittaa tiedot kauden tuotevalikoimasta sähköisesti; yleensä Excel-taulukoina. Kausikohtaisten nimikkeiden määrä voi olla jopa 100 000 erilaista. Olemassaolevat järjestelmät käsittelevät tuotteita eri tavoin. Esimerkiksi kokolajitelmien hallitseminen vaihtelee järjestelmittäin.

Ratkaisu

Toteutimme asiakkaalle tuotetiedon Master Data -ratkaisun hyödyntäen Talendin avoimen lähdekoodin MDM- ja data integraatio -työkaluja. Tuotetietojen hallintaprosessi uudistettiin kokonaan. Nyt tuotteet perustetaan standardoidulla tavalla tuotemasteriin, josta ne jaetaan edelleen tietoja tarvitseville järjestelmille. Ratkaisusuunnittelutyömme koostui seuraavista osa-alueista:

Strategia: Business case:n arviointi, hankesuunnitelman teko sekä ylätason arkkitehtuurisuunnittelu.

Prosessisuunnittelu: Tiedon luonti- ja käsittelyprosessien kuvaaminen, prosessien integrointi olemassa oleviin myynti- ja tilaustoimitusprosesseihin

Määrittely ja ratkaisukonsepti: Vaatimusmäärittely, konseptointi, tietomallin ja –standardin määrittely, Talend MDM- ja DI-työkalujen konfigurointi.

Jalkautus: Koulutus ja käyttöönoton tuki

Tulokset

Ratkaisun ansiosta manuaalisen työn määrä on vähentynyt merkittävästi. Tuotetiedot ovat standardoidut ja tiedon laatu on parantunut. Raportoinnissa voidaan yhdistää tiedot eri järjestelmistä ja myyntikanavista. Ja mikä tärkeintä, tuotteiden myynti voidaan aloittaa nopeammin.