‹ Referenssit

Sisällönhallinnan uudistus

  • Digitaaliset palvelut
  • Sisällönhallinta

MTV.fi on yksi Suomen suosituimmista verkkopalveluista. Sillä on yli kaksi miljoonaa viikoittaista kävijää. Palvelu tarjoaa laajan valikoiman sisältöä uutisista ruokaohjeisiin.

Haaste

Sisältöä tuottaa iso joukko MTV:n omaa sekä ulkopuolista henkilöstöä. MTV:llä oli tarve uudistaa tämä internet-liiketoimintansa keskeinen alusta. Tavoite oli siirtää sivustot ja sisällöt vanhasta sisällönhallintajärjestelmästä uudelle alustalle sekä luoda tukeva pohja jatkokehittämiselle. Keskeisiä vaatimuksia uudelle alustalle olivat:

1. Sisällöntuotannon ja toimituksellisen työnkulun tukeminen

2. Tehokas monikanavajulkaiseminen, joka mahdollistaa myös uusien julkaisukanavien mukaan tuomisen helposti.

3.Videosisällön helppo integrointi sisäisistä ja ulkoisista lähteistä sekä yhdistely muihin sisältötyyppeihin.

4. Ulkoisten sisältölähteiden helppo ja joustava hyödynnettävyys

5. Sisällön julkaisu ulkoisille käyttäjille, kuten esim. uutissovellukset.

6. Sivustojen rakentamisen yksinkertaistaminen ja tehostaminen

7. Tukea mainoksiin perustuvaa ansaintalogiikkaa

Koska sisältöä tuotetaan suuria määriä kellon ympäri ja vuoden jokaisena päivänä, työkalujen käytön sujuvuus ja helppous olivat keskeisiä vaatimuksia.

Ratkaisu

MTV oli valinnut Coremedian uudeksi sisällönhallintatyökaluksi (WCM) ja Talent Basen ja Nitor Creationsin johtaman projektitiimin vastuulla oli toteuttaa sen avulla liiketoiminnan vaatimukset täyttävä ratkaisu.

Projektissa toteutettiin uuden sukupolven sisällönhallinnan alusta, joka tehostaa sivuston sisällöntuotantoa ja -jakelua. Projektikokonaisuuteen kuului vaatimusten kerääminen, käyttäjäroolien ja työnkulkujen kuvaaminen sekä järjestelmäarkkitehtuurin ja sitä tukevan teknisen infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus. Lisäksi projektissa suunniteltiin ja toteutettiin sisältömigraatio vanhasta järjestelmästä uuteen sisältökokonaisuus kerrallaan.

Tuotantokäyttöön ensimmäinen sisältökokonaisuus (studio55.fi) ja uusi tekninen alusta lanseerattiin elokuussa 2013. Seuraava kokonaisuus (mtv.fi/uutiset) julkaistiin 4.11.2013 osana MTV:n historiallisen suurta brändiuudistusta.

Projektissa toteutettu sisällönhallinnan alusta integroituu MTV:n muihin järjestelmiin, joilla esimerkiksi hallitaan videoita ja livelähetyksiä. Lisäksi järjestelmä on integroitu olemassa oleviin mobiilipalveluihin ja muihin sivustoa tukeviin taustajärjestelmiin.

Talent Base ja Nitor Creations vastasivat kokonaisuuden toimittamisesta. Projektitiimi teki työtään Pragmatic Agile® -toimintamallin ja sitä tukevan KAPO-mallin* mukaisesti.

Ratkaisu on toteutettu JavaEE -teknologioiden varaan. Sisällönhallinan toiminnallisuudet on rakennettu Coremedia CMS 7:n päälle. Keskeisin sovelluskehys on Spring Framework ja muita yleisesti käytettyjä teknologioita ovat HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript ja JSP. Toteutuksessa hyödynnetään HAML/SASS-pohjaista prototyyppiä, jonka avulla käyttöliittymän vaatimukset kuvataan suoraan toteutuksessa hyödynnettäväksi HTML:ksi ja näin lyhennetään vaatimuksista valmiiseen toteutukseen kuluvaa aikaa.

Tulokset

Projektin ensimmäinen vaihe, jossa julkaistiin studio55.fi palvelu sekä uusi tekninen alusta, valmistui aikataulussaan ja budjetissaan elokuussa 2013. Seuraava tavoite oli siirtää uutispalvelu uudelle alustalle. MTV:n brändiuudistus asetti työlle kiinteän aikataulun. Myös tämä vaihe valmistui sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Uuden alustan käyttöönotto sujui kitkatta. Uutiset-osion julkaisua seuraavan päivän aikana korjattiin kaksi vähäistä virhettä sekä tunnistettiin yksi muutostarve, joka toteutettiin seuraavana päivänä. Uutistoimituksen sisällöntuottajia koulutettiin uuteen työkaluun ennen julkaisua. Koulutuksen sekä prosessien ja työkalun optimoinnin ansiosta loppukäyttäjien tarvitsema tuki käyttöönoton jälkeen on ollut vähäistä.

Alustan sekä verkkopalveluiden jatkokehittäminen on huomattavasti aikaisempaa nopeampaa ja helpompaa. Sivujen rakentaminen perustuu uudelleenkäytettäviin ja konfiguroitaviin komponentteihin. Näin ollen esimerkiksi sivun asettelun muuttaminen onnistuu täysin ilman koodausta.

*) Talent Basen ketterän suunnittelun KAPO™-malli ja Nitor Creationsin Pragmatic Agile® -kehitysmalli ovat yhteensopivia, parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia ja niitä laajentavia ketterän kehittämisen työskentelytapoja.