Arvo Perälä

Consultant

  • Datan hallinta ja laatu

Liiketoiminnan kehittämistä tiedonhallinnan näkökulmasta

Motivoidun ja innostun lähes kaikenlaisesta kehittämisestä ja ongelmanratkaisusta, jota teen analyyttisella, luovalla ja ihmiskeskeisellä tavalla. Ensisijaisesti tämä kehittävä työote toteutuu tiedonhallinnan ja prosessikehityksen osa-alueilla.

Tiedonhallinta vaikuttaa laajasti liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin. Vaikka työskentelen pääasiassa tiedonhallinnan parissa, lähestyn projektia aina useammasta näkökulmasta. Suhteutan toimintaani laajempaan kontekstiin riippumatta siitä, työstänkö datamalleja, prosesseja, datan laatua vai ohjeita liiketoiminnalle.

Monipuolinen työ- ja opintotaustani antaa laajempaa perspektiiviä. Tiedonhallinnan lisäksi minulla on taustaa taloushallinnosta, projektinhallinnasta ja organisaation kehittämisestä. Opintotaustani koostuu liiketoiminnan, tiedonhallinnan sekä teologian opinnoista.