Arvo Perälä

Consultant

  • Informaationhallinta

Liiketoiminnan kehittämistä tiedonhallinnan näkökulmasta

Motivoidun ja innostun lähes kaikenlaisesta kehittämisestä ja ongelmanratkaisusta, jota teen analyyttisella, luovalla ja ihmiskeskeisellä tavalla. Ensisijaisesti tämä kehittävä työote toteutuu tiedonhallinnan ja prosessikehityksen osa-alueilla.

Tiedonhallinta vaikuttaa laajasti liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin. Vaikka työskentelen pääasiassa tiedonhallinnan parissa, lähestyn projektia aina useammasta näkökulmasta. Suhteutan toimintaani laajempaan kontekstiin riippumatta siitä, työstänkö datamalleja, prosesseja, datan laatua vai ohjeita liiketoiminnalle.

Monipuolinen työ- ja opintotaustani antaa laajempaa perspektiiviä. Tiedonhallinnan lisäksi minulla on taustaa taloushallinnosta, projektinhallinnasta ja organisaation kehittämisestä. Opintotaustani koostuu liiketoiminnan, tiedonhallinnan sekä teologian opinnoista.