Kari Karstila

Senior Konsultti

  • Tiedonhallinta

Minulla on pitkä kokemus vaihtelevista informaationhallinnan kehittämistehtävistä.

Työtäni luonnehtii menetelmien ja mallintamisen käyttö varmistamaan systemaattinen työskentelytapa sekä tulosten yhteinen ymmärtäminen ja kommunikointi. Tehtäviini on usein kuulunut prosessimallinnus liiketoiminnan prosessien ja työnkulkujen kuvaamiseksi; terminologiat ja tietomallinnus liiketoiminnan käsitteiden selkiyttämiseksi sekä tietotarpeiden ja -vaatimusten formuloimiseksi. Tiedonhallinnan kehittämisen kohdealueena kehitysprojekteissa on ollut muun muassa vaatimustenhallinta sekä tuotetiedon elinkaarenhallinta. Lisäksi olen tehnyt menetelmäkehitystä sovellettavaksi mallintamiseen ja spesifikaatioiden tuottamiseen.