Leea Koskinen

Senior konsultti

  • Datan hallinta ja laatu
  • Tietosuoja

Olen tietosuojaan, viranomaisyhteistyöhön ja prosessikehitykseen erikoistunut asiantuntija.

Ajatuksella suunniteltu ja kuvattu prosessi on parhaimmillaan laadun varmistaja ja käyttökelpoinen työkalu tiimeille. Minulle on sydämenasia, että vastuullisen tiimin ihmiset ovat mukana prosessikehityksessä.

Projektien tekeminen erilaisten tiimien ja asiantuntijoiden kanssa, kuten laki-, turvallisuus-, markkinointi-, tuotekehitys-, strategia-, IT- ja tiedotusosastot on ollut antoisaa ja mieluisaa. Minulla on myös yli viiden vuoden kokemus toimimisesta yrityksen viranomaisrajapinnassa.

Haluan auttaa yrityksiä kehittämään Tietosuoja-asetuksen mukaisia toimintatapoja, prosesseja, työohjeita ja templaatteja, ja pitää samalla huolta että tietosuojan kokonaiskuva ja henki, ihmisten tiedoista huolehtiminen, pysyy mielissä. Lainmukaisessa kunnossa oleva henkilötietojen käsittely rakentaa luotettavaa yrityskuvaa.