Marja Viitala

Senior konsultti

  • Lean agile

Muutosta käytännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti

Liiketoiminnan toimintatapojen muuttamisessa ei ole kyse vain työkaluista, prosesseista ja menetelmistä vaan ennen kaikkea ihmisten kanssa tekemisestä ja uudenlaiseen työnkulttuuriin ohjaamisesta. Siksi muutoshallinta, yhdessä tekeminen ja luottamukseen pohjaava johtaminen ovat avaintekijöitä onnistuneessa transformaatiossa.

Digitalisaation laidalla on olennaista hahmottaa iso tavoitekuva, lähteä rohkeasti liikkeelle ja pyrkiä kehittämään asioita kokonaisuutena. Laaja kokemukseni lähes 20 vuoden ajalta liiketoiminta- ja IT-kehitysprojekteista sekä analyyttisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat avainvahvuuksiani muutosjohtamisessa. Olen ollut käynnistämässä itseohjautuvia tiimejä ja rakentanut ketterän portfolionhallinnan käytäntöjä ja välineitä isossa kompleksisessa organisaatiossa. Tulokset ovat olleet konkreettisia ja vakuuttavia. Muutos ei ole koskaan helppo, mutta oikealla tuella ja kokemuksella on saavutettavissa valtava liiketoimintapotentiaali.