Marja Viitala

Senior konsultti

  • Lean agile

Leania käytännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti

Uskon aidosti tiimityöhön. Liiketoiminnan toimintatapojen muuttamisessa ei ole kyse vain työkaluista, prosesseista ja menetelmistä, vaan ennen kaikkea ihmisten kanssa tekemisestä ja uudenlaisen työkulttuurin omaksumisesta. Siksi muutoshallinta, aktiivinen viestintä ja luottamukseen pohjaava johtaminen ovat avaintekijöitä onnistuneilla muutosmatkoilla.

Minulle on karttunut kokemusta lähes kahden vuosikymmenen ajalta monenlaisista projekteista, muutoksenhallinnasta sekä prosessi- ja järjestelmäkehittämisestä. Uusien konseptien omaksumisen lisäksi analyyttisyys ja ongelmaratkaisukyky ovat avainvahvuuksiani muutosjohtamisessa. Hahmotan myös ison tavoitekuvan ja kehitän asioita käytännönläheisesti kokonaisuutena.

Olen ajanut skaalattua liiketoiminnan ketteröittämistä käytännössä isossa kompleksisessa organisaatiossa. Olen nähnyt hienoja tuloksia, joita ketteröittämisellä saavutetaan. Muutos ei ole koskaan helppo, mutta oikealla tuella ja kokemuksella on saavutettavissa valtava liiketoimintapotentiaali.