Päivi
Lehtinen-Tahvanainen

Senior konsultti

  • Datan hallinta ja laatu
  • Tietosuoja

Olen tietosuojan kehittämisen monipuolinen osaaja – perspektiiviä antaa vuosien kokemus monenlaisissa tehtävissä kansainvälisissä yrityksissä.

Työurani aikana olen tehnyt monenlaista asiantuntijatyötä. Mukaan on mahtunut tietosuojan lisäksi niin markkinatutkimusta, tietopalvelua, markkinointia kuin viranomaiskyselypalvelua. Yhteistä tehtäville on ollut uuden toiminnan perustaminen sekä prosessien ja työohjeiden kehittäminen.

Tietosuojakonsulttina tuen yrityksen kulttuuriin ja toimintoihin sopivaa tietosuojaistamista. Hoidan niin nykytilaselvitykset, tietosuojatoimintojen organisoinnin ja vastuiden määrittelemisen kuin tärkeiden tietosuojaprosessien suunnittelun ja jalkauttamisen jokapäiväiseen työhön.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Lisäksi olen opiskellut tiedonhallinta- ja tietoturva-asioita.