Kampanjan säännöt

 1. Kampanjan nimi on Digidiplomaatti.
 2. Kampanja järjestetään suomen kielellä alkaen 4.12.2017 ja jatkuu toistaiseksi. Kampanjasivusto on auki 12 kk sen jälkeen, kun kampanja päättyy.
 3. Julkaisut poistetaan www.diplomaatti.com -sivustolta 12 kk kampanjan päättymisen jälkeen.
 4. Kampanjan järjestää Talent Base Oy.
 5. Kampanjan tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa onnistuneista digihankkeista ja kiittää digitaalisen liiketoiminnan ja palvelukehityksen asiantuntijoita heidän työstään. Kampanjan pääasiallisena tarkoituksena on osallistujien välinen viestintä.
 6. Kampanjaan voi osallistua
  • Ehdottamalla diplomin saajaa www.diplomaatti.com -sivustolla, jolloin diplomiautomaatti lähettää diplomin ehdotetulle diplomin saajalle. Ennen diplomin lähetystä diplomin sisällön asianmukaisuus tarkistetaan.
  • Osallistumalla keskusteluun sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteella #digidiplomaatti
 7. Kampanjassa jaettavat diplomit perusteluineen ovat yksityishenkilöiden jakamia palautteita, joilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä Talent Baseen tai sen asiakkaisiin.
 8. Viestin lähettämisestä ei tarjota etua diplomin ehdottajalle eikä saajalle. Diplomien julkaisusta ei makseta korvausta.
 9. Diplomaatin saajan nimeä tai perusteluita ei julkaista ilman diplomin saajan erillistä lupaa. Lupa myönnetään vastaamalla siihen sähköpostiosoitteeseen, josta diplomi on saajalle lähetetty. Luvan myöntäneiden diplomitietoja voidaan julkaista kokonaan tai osittain kampanjasivuilla www.diplomaatti.com ja sosiaalisen median kanavissa. Diplomin saaja voi halutessaan pyytää omien diplomitietojensa poistamista sivustolta ilmoittamalla asiasta osoitteeseen digidiplomaatti@diplomaatti.com. Muusta mahdollisesta käytöstä sovitaan osallistujan kanssa erikseen.
 10. Diplomin ehdottajan nimi mainitaan diplomin vastaanottajalle lähetettävässä sähköpostissa. Diplomin ehdottajan nimeä ei julkaista.
 11. Diplomaatin kautta lähetettyjä yhteystietoja käytetään vain diplomin lähettämiseen. Yhteystiedoista ei muodostu rekisteriä eikä yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 12. Kampanjaan osallistujan tulee kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä ja mahdollista salassapitovelvollisuutta.
 13. Kampanjaan osallistuja vastaa itse siitä, että hänellä on sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kuvassa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden lupa kuvan julkaisuun ja sen käyttöön näiden sääntöjen kuvaamalla tavalla.
 14. Kampanjan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Kampanjan järjestäjät pidättävät oikeuden hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.
 15. Kampanjaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan kampanjan virallisia sääntöjä.