Kouluttaudu Lean Agile perusteisiin

Tarjoamme kokonaisvaltaisen ja menetelmäriippumattoman näkökulman ketteryyden keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin, yleisimpiin haasteisiin ja kehityksen mittaamiseen.

Lean Agile toimintamallin perusteet

Kun Lean Agile periaatteet ja käytännöt on sisäistetty toimintaan, voidaan liiketoiminnalle tuottaa arvoa paremmin ja paremmalla laadulla, samalla mahdollistaen nopeamman reagoinnin yllättäviin tilanteisiin. Koulutuksiimme ovat osallistuneet niin johdon, liiketoiminnan, tuote- ja portfoliohallinnan kuin eri asiantuntijaroolien henkilöitä.

Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita ketteryyden asiantuntijoita, jotka ovat saaneet erinomaista palautetta opetustaidoistaan sekä asiantuntevuudestaan. Kouluttajamme ovat keränneet vuosien käytännön kokemuksen erilaisista projekteista, rooleista sekä ketteristä tiimeistä ja organisaatioista, mistä johtuen koulutuksissamme kuullaan aina myös elävän elämän esimerkkejä.

Julkisten koulutustemme lisäksi järjestämme kursseja suoraan yritysten kanssa. Yritykselle se on kannattavaa, jos osallistujia enemmän kuin viisi henkilöä. Järjestämme koulutuksia sekä suomeksi että englanniksi.

Katso tulevat kurssimme Oppia.fi:stä tai pyydä tarjous yrityksellesi omasta koulutuksesta.

Ilmaiset webinaarit

Aloita ketterä muutosmatkasi ilmaisten webinaarien avulla.

Ketterä tuoteomistajuus: oikeita, oikein ja nopeasti

Design thinking as agile accelerator

 

Lean Agile koulutuksemme

Ketterä tuoteomistajuus

Tässä 2-päiväisessä koulutuksessa opitaan periaatteet Leanista ja ketterästä kehittämisestä ja kuinka toimia tehokkaana tuoteomistajana. Osallistujat ymmärtävät miten kehitetään oikeita asioita, oikealla tavalla sekä nopeasti. Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman sekä ketteriä toimintatapoja asiakasarvon luomiseen ja validointiin.

Koulutus sopii kaikille, jotka toimivat keskeisissä rooleissa liittyen ketterään tuote- ja projektinhallintaan. Koulutus sopii lisäksi erityisesti tuoteomistajille sekä tuote- ja projektipäälliköille, sekä muille rooleille jotka työskentelevät projektien ja tuotteiden parissa ja ovat vaikuttamassa organisaation muutokseen kohti ketterää toimintamallia.

Ketterä portfoliohallinta ja skaalauksen perusteet

Tämä 1-päiväinen koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kokonaisvaltaisen näkökulman ketteryyden skaalaamiseen. Kurssilla opitaan kuinka organisaation portfolio- ja projektinhallinnassa kannattaa siirtyä ketterään ja arvo-ohjautuvaan malliin.

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää olennaisen ketteryyden skaalaamisesta sekä arvo-ohjautuvista portfolioista, projekteista sekä kehittämisestä.
Koulutus sopii lisäksi erityisesti johtajille ja esimiehille sekä projekti- , portfolio- ja tuotepäälliköille sekä muille, jotka toimivat keskeisissä rooleissa viemässä organisaation muutosta kohti ketterää toimintamallia.

Räätälöidyt työpajat

Järjestämme 1/2 – 1 päivän työpajoja, joiden sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Johdon työpajat

Miten johtamisen pitää tukea ketterää toimintaa, ketterien organisaatioiden perusrakenteet ja organisoituminen sekä ketterä kulttuuri.

Portfoliohallinnan työpajat

Portfoliohallinnan ja projektisalkun johtamisen erot, porfoliohallinnan rooli johtamisessa, päätöksenteko ja priorisointimekanismit, työn visualisointi ja eri tasoisten työjonojen konkretisointi.

Tiimien työpajat

Toimiminen ketteränä tiiminä, Scrum ja Kanban, vaatimukset ja työjonojen hallinta, testausvetoinen kehitys sekä toiminta tuoteomistan ja Scrum Masterin rooleissa.

Yleiset toimintamallin työpajat

Ketteryyden perusteet ja hyödyt, arvovirtojen ja arvontuoton kokonaisuuksien tunnistaminen, keskeisten liiketoimintaprosessien analysointi ja tehostaminen, jatkuva parantaminen, ketterän skaalaaminen sekä arkkitehtuurien hallinta ja design thinking Lean Agile kehittämisessä.

Asiakaskohtainen koulutus

Kiinnostuitko koulutuksesta, jonka järjestämme vain sinun yrityksellesi?

Pyydä tarjous!