Palvelut

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja ennen kaikkea tuloksellisia. Tämä on ollut ydinosaamistamme jo kymmenen vuoden ajan.

Ratkaisumuotoilijat palveluksessanne

Kokonaisvaltaisessa ratkaisumuotoilussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet. Sen avulla luomme strategisista linjauksista menestyksekkäitä käytännön liiketoimintaratkaisuja.

Portfolionhallinta

Kaiken kehitystyön tulee tukea organisaation strategiaa. Johdamme strategisista teemoista aihiot digikehityksen portfolioon, terävöitämme niiden tavoitteet ja teemme niille business caset. Kuvaamme aihioiden väliset suhteet ja riippuvuudet, ja käytämme niitä portfolionhallinnan ja priorisoinnin tukena. Lisäksi valmennamme ketterän kehityksen johtamisessa ja hankehallinnassa.

Operatiiviset toimintamallit

Operatiivisen toimintamallin ymmärtäminen on avainasemassa strategisten hankkeiden läpiviennissä ja onnistumisessa. Kuvaamme asiakkaidemme operatiivisen toimintamallin nyky- ja tavoitetilan esimerkiksi prosessi- tai kyvykkyysmallinnuksen keinoin. Luomme toimintasuunnitelman tavoitetilaan pääsemiseksi ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

Ratkaisun kuvaus ja määrittely

Kehitystyön jatkuva arvontuotto on mahdollista, kun kokonaiskuva on ymmärretty, pilkottu ja priorisoitu toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Varmistamme, että toteutettava ratkaisu vastaa asiakkaidemme strategisiin tavoitteisiin ja sopii operatiiviseen toimintamalliin. Kuvaamme ratkaisun, testaamme konseptin ja selvitämme, mihin kaikkeen muutos vaikuttaa. Teemme tarvittavat vaatimusmäärittelyt, autamme menetelmä-, työkalu- ja teknologiavalinnoissa sekä ohjaamme toteutusta.

Ratkaisun jalkautus

Jos ratkaisun käyttöönotto ontuu, eivät strategiset tavoitteet voi toteutua. Autamme asiakkaitamme valmistautumaan uuden ratkaisun mukanaan tuomiin muutoksiin heti alusta alkaen, olipa kyse sitten uusista järjestelmistä, prosesseista tai työtavoista. Näin varmistamme, että siirtyminen uuteen ratkaisuun tapahtuu tehokkaasti ja hallitusti. Ohjaamme ja koulutamme koko kehitystyön ajan, mutta ennen muuta juurrutamme uudet toimintatavat pysyväksi osaksi asiakkaidemme toimintamallia.

Näille alueille tarjoamme palveluitamme

Digitaaliset palvelut

Suunnittelemme digitaalisia palveluita, joilla lunastetaan asiakaslupaukset myös verkossa. Vastaamme digitaalisten konseptien suunnittelusta, ratkaisun muotoilusta ja toteutuksen ohjauksesta. Erityisosaamistamme ovat sisällönhallinta, sähköinen asiointi ja verkkokauppa.

Informaationhallinta

Luomme edellytykset ammattimaiseen informaationhallintaan, joiden avulla tiedosta rakennetaan todellista liiketoimintaa. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi avaintiedonhallinta (MDM), datan laadun parantaminen sekä raportointi ja analytiikka.

Asiakkuudenhallinta

Suunnittelemme ratkaisut, joiden avulla synnytetään ensiluokkaisia asiakaskokemuksia ja kannattavia asiakassuhteita. Hallitsemme muun muassa CRM-järjestelmien määrittelyn, asiakastiedon ja tietosuojan sekä markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluprosessien optimoinnin ja automatisoinnin.

Tietosuoja

Suunnittelemme ja räätälöimme tietosuojaohjelmat, joiden avulla luodaan luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa. Määrittelemme tiedot, prosessit ja järjestelmät sekä huolehdimme jalkautuksesta. Autamme yrityksiä rakentamaan ihmiskeskeistä tietosuojakulttuuria, jottei tietosuoja jäisi vain kertaluontoiseksi projektiksi.

Lean Agile

Lean Agile -teoriat on helppo opetella, mutta todellisen muutoksen tekevät ihmiset. Me koulutamme perustaidot, teemme maturiteettikartoitukset, suunnittelemme muutosohjelmat ja jalkautamme uudet toimintamallit. Tarvittaessa tuemme avainrooleissa toimivia omalla esimerkillämme.

”Talent Base oli suureksi avuksi projektissa, jossa tehtiin hyvin vaikeita asioita. He tarjosivat omalla rauhallisella, perusteellisella ja ammattimaisella tyylillään mallin, jolla työtä tehdään, opastivat meitä ja tekivät myös suuren osan työstä. Arvostan erityisesti sitä, että he ovat hyvin pragmaattisia ja keskittyvät olennaiseen.”

– Heikki Ilvessalo, Castrén & Snellmanin kehitysjohtaja

Kysy lisää palvelutarjonnastamme

Tero Laatikainen, Palvelukehityksen johtaja

Tero Laatikainen

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä