”Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan avulla tiedoista kestävä pohja. Sen varassa he pystyvät luomaan lisäarvoa liiketoiminnalle läpi organisaation ja vastaamaan liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön vaatimuksiin.”

– Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Data ja analytiikka

Kilpailussa menestyvät yritykset ja organisaatiot, jotka osaavat hyödyntää dataansa viisaasti. Tulevaisuuden markkinajohtajat ymmärtävät datan mahdollisuudet ja reunaehdot ja heiltä löytyy edellytykset ammattimaiseen tiedonhallintaan ja laatuun.

Konsultointipalvelumme eivät kata vain neuvontaa vaan käärimme hihat ja varmistamme, että kaikki onnistuneen informaationhallinnan osa-alueet tulevat huomioiduiksi:

 1. Liiketoimintatarpeiden tunnistaminen
 2. Systemaattinen tapa kerätä, määritellä ja hallita dataa
 3. Kyky varmistaa datan laatu
 4. Taito jalostaa datasta informaatiota
 5. Malli hyödyntää ja jakaa tietoa tietosuoja ja lainsäädäntö huomioiden

Suunnittelemme tiedon hyödyntämiseen vaaditut ratkaisut, oli kyse sitten palveluiden digitalisoimisesta, monikanavaisesta kaupasta, prosessien automatisoinnista ja robotiikasta, modernista analytiikasta tai asiakassuhteiden hallinnasta.

Suunnittelutyössä käytämme parhaiksi todettuja menetelmiä sekä alan toimivimpia viitekehyksiä ja malleja. Tiedämme, miten vaativatkin hankkeet vaiheistetaan hallittaviin osiin ja kuinka sidosryhmät sitoutetaan. Työskentelymallimme nivoutuu osaksi ketteriä menetelmiä (esim. SAFe ja SCRUM), mutta toimimme yhtä hyvin perinteisissä vesiputousmallin hankkeissa.

Lukuisat globaalit informaationhallinnan hankkeet eri toimialoilta ja erinomainen asiakastyytyväisyys kertovat onnistumisistamme. Tärkein tehtävämme on tuottaa asiakkaalle arvoa ja ajatella heidän parastaan.

Tiedonhallinnan palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Asiakkuudenhallinta
 • Edistynyt analytiikka ja tekoäly
 • Datan hallinta ja laatu
 • Datan kuntotarkastus
 • Datastandardi
 • Datapalveluiden koulutukset
 • Tietosuoja

Asiakkuudenhallinta

Määrittelemme, kuinka organisaation eri yksiköt ja asiakasrajapinnat nivoutuvat toisiinsa, ja kuinka ajantasaisella tiedolla rakennetaan ja kehitetään asiakassuhdetta. Varmistamme, että teillä on käytössänne laadukas data, organisaation läpileikkaavat prosessit, tehokkaat toimintamallit ja tarkoituksenmukaiset tekniset ratkaisut.

Datapalveluiden koulutukset

Data ja analytiikka -palveluidemme koulutukset sopivat sekä yritysten että julkishallinnon työntekijöille, ja voimme räätälöidä koulutuksia asiakkaan vaatimusten mukaisiksi. Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus käytännön dataprojekteista. Muutaman vuoden aikana koulutuksemme ovat saavuttaneet huikean suosion. Saamiemme palautteiden keskiarvo on ollut kaikissa koulutuksissamme 4,5 (asteikolla 1–5), ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa konkreettisia työkaluja datahankkeisiinsa.

Edistynyt analytiikka ja tekoäly

Autamme teitä personoinnin, ennustamisen, luonnollinsen kielen käsittelyn, konenäön ratkaisuissa ideoinnista ja konseptoinnista aina kehitykseen ja jalkautukseen asti. Testaamme konseptien toimivuuden tyypillisesti muutaman viikon mittaisilla pilottiprojekteilla, joiden pohjalta voit tehdä päätöksen laajemmasta investoinnista.

Datan hallinta ja laatu

Datan hallinnalla varmistetaan, että kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät ydintiedot ovat laadukkaita ja kaikkien organisaation osien saatavilla. Autamme teitä tässä tunnistamalla liiketoimintahyödyt, määrittelemällä tiedon ja prosessit, sitouttamalla avainhenkilöt ja luomalla hallintamallin avaintiedon jatkuvaan kehittämiseen.

Tietosuoja

Asiantuntijamme kartoittavat tietosuojanne maturiteetin kokonaisvaltaisesti ja priorisoivat kehityskohteet riskiperusteisesti. Suunnittelemme ja räätälöimme yhdessä kanssanne tietosuojan kehityspolun, jonka avulla voitte keskittyä rakentamaan luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa.

Kysy lisää!

Tero Laatikainen, Palvelualueen vetäjä

Tero Laatikainen

Muuta aiheesta

Case Konecranes: Asiakastiedon globaali master data -hanke

 • Asiakkuudenhallinta
 • Informaationhallinta

Case Castrén & Snellman: Master Datojen määrittely osana XRM-hanketta

 • Asiakkuudenhallinta
 • Informaationhallinta

Case Fonecta: MDM-viitekehyksen määrittely ja jalkauttaminen