”Liiketoimintakriittinen data on jokaisen yrityksen keskeisimpiä voimavaroja ja erottamaton osa yrityksen liiketoimintaa. Datan laadun ja hallinnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Maksimaalinen hyöty saavutetaan, kun datan hallintaan panostetaan, sen laadusta huolehditaan ja sitä hyödynnetään läpi organisaation. Autamme asiakasyrityksiämme saavuttamaan nämä datan hallinnan keskeiset tavoitteet.”

– Kea Kangas-Lång, palvelualueen vetäjä

Datan hallinta ja laatu

Datan hallinta tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät ydintiedot ovat laadukkaita ja helposti saatavilla läpi organisaation toimintojen. Tunnistamme liiketoimintahyödyt, määrittelemme tiedon ja prosessit, sitoutamme avainhenkilöt ja luomme hallintamallin avaintiedon jatkuvaan kehittämiseen.

Laadukkaalla datan hallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja, kuten tuottojen kasvua, kustannustehokkuutta, riskienhallintaa ja parempaa päätöksentekoa.

Kysyy lisää!

Kea Kangas-Lång, Palvelualueen vetäjä

Kea Kangas-Lång