‹ Takaisin

Datastandardi

Datastandardissa kuvataan ja määritellään liiketoiminnan tärkeimmät tiedot kuten asiakas- ja tuotetieto sekä niiden sisältö- ja laatuvaatimukset.

Datastandardi muodostaa perustan järjestelmäkehitykselle ja tehokkaalle tiedon jakamiselle eri järjestelmien välillä.

Hyödyt

  • Saat organisaation liiketoimintakriittisille tiedoille yhteisen, ymmärrettävän ja yksiselitteisen kielen.
  • Datastandardi ohjaa prosessikehitystä ja päivittäistä datan perustamis- ja ylläpitotyötä
  • Saat dokumentoidut laatuvaatimukset olemassa olevan datan puhdistukseen ja datamigraatioon.
  • Saat työkalut tehostamaan tiedon jakamista eri järjestelmien välillä, helpottamaan tiedon yhdistelemistä ja luotettavaan analytiikkaan.

Toteutus

Datastandardissa määritellään liiketoiminnan avainkäsitteet ja niihin liittyvät eri toimintojen vaatimukset. Datastandardin tekeminen ei ole kertaluontoinen projekti, vaan sitä kehitetään liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa. Lopputuotoksena syntyy Datastandardi dokumentoituna asiakkaan kanssa sovittuun muotoon tai järjestelmään sekä Master Datan käsitemalli ja looginen tietomalli (UML-kaaviona).

Palvelu sisältää:

  • Datastandardin muodostaminen ja kuvaaminen käsitetasolta loogiselle tasolle
  • Käsitemalli liiketoiminnan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista
  • Looginen tietomalli teknisen toteutuksen tueksi