”Kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita, joita erityisesti on kiitetty käytännönläheisyydestä. Osallistujat ovat saaneet konkreettisia työkaluja datahankkeisiinsa ja koulutustemme asiakastyytyväisyys on korkea. Kurssiemme palautekeskiarvo on 4,5 asteikolla 1-5.”

– Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Datapalveluiden koulutustarjonta

Data ja analytiikka -palveluidemme koulutukset sopivat sekä yritysten että julkishallinnon työntekijöille, ja voimme räätälöidä koulutuksia asiakkaan vaatimusten mukaisiksi. Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita datan asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus käytännön dataprojekteista. Muutaman vuoden aikana koulutuksemme ovat saavuttaneet huikean suosion. Saamiemme palautteiden keskiarvo on ollut kaikissa koulutuksissamme 4,5 (asteikolla 1–5), ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa konkreettisia työkaluja datahankkeisiinsa.

Kurssi ylitti korkealla olleet ennakko-odotukseni! Erittäin kattava, riittävän yksityiskohtainen ja käytännönläheinen käsittely MDM:n keskeisistä osa-alueista loogisessa järjestyksessä. Konkretiaa ja käytäntöä kytkettynä teoriaan!

Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn koulutuksistamme, suosittelemme kouluttautumaan seuraavassa järjestyksessä. Tarkemmat tiedot koulutuksista saat linkeistä:

  1. Master datan hallinnan perusteet
  2. Datan hallintamalli käytännössä
  3. Datan laadun hallinta käytännössä

Tarkista tulevien kurssien aikataulu tästä. Koulutamme myös Ari Hovi Oy:n järjestämillä kursseilla.

Tervetuloa oppimaan ja kuulemaan alan parhaat käytännöt sekä menetelmät, joilla voit saavuttaa yritykseesi konkreettisia parannuksia riskien hallinnasta kustannustehokkuuteen!

Koulutustarjontamme

Master datan hallinnan perusteet

Master Data Management (MDM, avaintiedonhallinta) koetaan liian usein akateemisena harjoituksena ja IT-osaston omana harmonisointina, joka jää kauas todellisista liiketoimintahyödyistä. On jo aika ravistaa tätä käsitystä ja oppia menetelmiä sekä parhaita käytäntöjä aiheen eri osa-alueille.

Kurssin jälkeen pystyt toimimaan MDM-hankkeen eri vaiheissa aina liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta prosessien jalkauttamiseen asti ja ymmärrät sen yhteyden organisaation strategiseen toiminnan kehittämiseen. Osallistujana opit keskeiset MDM-käsitteet ja -toimintamallit sekä saat mukaasi konkreettisia työvälineitä oman organisaatiosi MDM-kehittämisen tueksi. Koulutuksessa MDM-osa-alueet käydään vaiheittain läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Datan hallintamalli käytännössä

Tiedon hallintamallin ajatellaan usein olevan erillinen organisaatio, joka on raskas pyörittää ja tuo lisää byrokratiaa. On jo aika uudistaa tämä näkemys ja oppia viemään hallintamalli käytäntöön tavalla, joka parantaa liiketoimintaa eikä estä sitä.

Kurssin jälkeen kykenet tunnistamaan organisaatiollesi sopivimman tiedon hallintamallin ja viemään sen käytäntöön. Osallistujana opit keskeiset tiedon hallintamallin roolit ja erilaiset organisointimallit sekä saat mukaasi konkreettisia työvälineitä oman organisaatiosi kehittämisen tueksi. Koulutuksessa hallintamallin kehittäminen käydään vaiheittain läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Datan laadun hallinta käytännössä

Reaktiivisten siivoustoimenpiteiden, irrallisten laaturaporttien ja siiloutuneen datan aika on ohi. Vastuu datan laadusta on siirtynyt IT-osastolta koko organisaatiolle, sillä päätöksiä ja uutta liiketoimintaa voidaan rakentaa vain laadukkaan datan varaan.

Tällä kurssilla käydään läpi, miksi ja miten datan laadun hallinta (Data Quality Management, DQM) tuodaan osaksi liiketoimintaa ja sen kehitystä. Kurssin jälkeen tiedät, mitä onnistuneen DQM-hankkeen toteuttaminen vaatii eri vaiheissa liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta aina prosessien jalkauttamiseen asti.


Kysy lisää!

Tero Laatikainen, palvelualueen vetäjä

Tero Laatikainen