”Palvelumuotoilusta ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta saadaan täysi hyöty vain kokonaisvaltaisella ajattelulla ja tiiviillä yhteistyöllä sekä huomioimalla liiketoimintatavoitteet ja tekniset realiteetit.”

– Sakke Mustonen, Palvelualueen vetäjä

Palvelumuotoilu ja UX

Olemme jatkuvan, iteratiivisen palvelukehityksen ja ketterän palvelumuotoilun puolestapuhujia.

Meille käyttäjälähtöinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että palvelujen suunnittelu ja päätöksenteko tehdään oikean tiedon pohjalta, on se sitten käyttäjiltä kerättyä dataa tai tutkimuksista kerättyä asiakasymmärrystä. Onnistuminen mitataan sillä, kuinka hyvin suunnittelun lähtökohtana ollut käyttäjähyöty lopulta toteutuu.

Erikoisosaamistamme on palvelumuotoilun ja käyttäjäkokemuksen suunnittelun sovittaminen saumattomaksi osaksi Lean Agile kehitystä. Etsimme portfolioonne ja toimintatapoihinne parhaiten sopivat, tarkoituksenmukaiset menetelmät, työkalut ja prosessit varmistamaan, että tavoitellut käyttäjähyödyt toteutuvat läpi design-, kehitys- ja tuotantoputken. UX-asiantuntijamme toimivat sujuvasti portfolio-, program- ja tiimitasolla sekä UX Coachin roolissa ohjaamassa ja optimoimassa käyttäjälähtöistä kehitysprosessia että asiantuntijaroolissa osana kehitystiimiä.

Alueen palvelumme

Näkemyksellistä palvelumuotoilua jalat maassa

Jalostamme ja kiteytämme hallussanne olevan asiakasymmärryksen palvelukehityksessä hyödynnettävään muotoon. Tunnistamme tiedon pohjalta strategiaanne tukevia uusia digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja jalostamme ne digitaalisiksi palvelukonsepteiksi.

Prototypoinnin ja iteratiivisen lähestymistavan avulla varmistamme konseptien toimivuuden sekä asiakasnäkökulmasta että tekniseltä ja operatiiviselta toteutettavuudeltaan.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu saumattomaksi osaksi kehitystä

Autamme teitä mielellämme myös yksittäisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamisessa, mutta parhaimmillamme olemme suunnitteluprosessien parantamisessa.

Etsimme portfolioonne ja toimintatapoihinne parhaiten sopivat, tarkoituksenmukaiset menetelmät, työkalut ja prosessit varmistamaan yhtenäisen käyttäjäkokemuksen ja alkuperäisen vision laadukkaan toteutumisen aina loppukäyttäjille asti.

Erityisosaamistamme on käyttäjäkokemussuunnitteluprosessien sovittaminen lean agile kehitysympäristöihin.

Asiakas- ja käyttäjäymmärryksen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen

Ettekö tiedä tarpeeksi asiakkaistanne ja käyttäjistänne? Tai onko tietoa jopa liikaa? Digitaalisen aikakautena asiakaskokemus on noussut tärkeäksi kilpailuvaltiksi ja asiakkaiden tuntemisesta sekä jatkuvan muutoksen seuraamisesta on tullut yhä tärkeämpää.

Kehitämme palvelutarjontaanne sopivat asiakasymmärryksen keräysmenetelmät sekä tarkoituksenmukaiset, teille sopivat prosessit tietojen systemaattiseen hyödyntämiseen liiketoiminnan ja palvelujen kehityksessä.

Kysyy lisää!

Sakke Mustonen, Palvelualueen vetäjä

Sakke Mustonen