”Palvelumuotoilusta ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta saadaan täysi hyöty vain kokonaisvaltaisella ajattelulla ja tiiviillä yhteistyöllä sekä huomioimalla liiketoimintatavoitteet ja tekniset realiteetit.”

– Sakke Mustonen, Palvelualueen vetäjä

Palvelumuotoilu ja UX

Olemme jatkuvan, iteratiivisen palvelukehityksen ja ketterän digitaalisen palvelumuotoilun puolestapuhujia. Käyttäjäkokemuksen suunnittelussa keskitymme erityisesti digitaaliseen tehokkuuteen.

Meille käyttäjälähtöinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että palvelujen suunnittelu ja päätöksenteko tehdään dataan perustuvan käyttäjäymmärryksen pohjalta huomioiden samalla toteutuksen realiteetit.
Suunnittelemme toimintamallit, joiden avulla varmistetaan sekä palvelun tuottaman arvon optimointi että digitaalisten palvelujen tehokas toteutus. Onnistuminen mitataan sillä, kuinka hyvin suunnittelun lähtökohtana ollut käyttäjähyöty lopulta toteutuu, ja kuinka virtaviivaisesti maaliin päästiin.

Erikoisosaamistamme on palvelumuotoilun ja käyttäjäkokemuksen suunnittelun sovittaminen saumattomaksi osaksi Lean Agile -kehitystä, kuten palvelumuotoilun ja design thinkingin yhdistäminen SAFe-viitekehykseen. Autamme mielellämme myös yksittäisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamisessa.

UX-asiantuntijamme voivat toimia portfolio-, program- ja tiimitasoilla sekä ohjaamassa ja optimoimassa käyttäjälähtöistä kehitysprosessia UX Coachin roolissa että osana kehitystiimiä asiantuntijaroolissa.

Alueen palvelumme

Jatkuva, dataohjattu palvelukehitys – toimintamallin kehitys ja jalkautus

Ettekö tiedä tarpeeksi asiakkaistanne ja käyttäjistänne? Tai onko tietoa jopa liikaa? Eikö testattu ratkaisu toimikaan livenä kuten testeissä? Onko digitaalisen palvelusi arvontuotto arvaus?

Jokaisen digitaalisen palvelun tuottama liiketoiminta- tai käyttäjäarvo on suunnittelutasolla vain valistunut veikkaus. Todellisuuden näkee vasta kun palvelu on aidossa käytössä. Digitaalisen palvelun kehittämisessä nopean reagoinnin kyvykkyyksien tulisi olla avainasemassa.

Yksittäisen onlinepalvelun tai sovelluksen suunnitteluvaiheen käyttäjätestaaminen ei riitä, vaan organisaatiolla on oltava kyvykkyydet jatkuvaan validointiin, reagointiin, kehittymiseen ja tuotetun arvon sekä tehokkuuden optimoimiseen. Jatkuvan arvontuoton validointi on sisäänrakennettu iteratiiviseen ja ekonomiseen toimintatapaamme. Sen avulla varmistamme toteutuvan arvon ja konseptien toimivuuden sekä asiakasnäkökulmasta että tekniseltä ja operatiiviselta toteutettavuudeltaan.

Tunnistamme strategiaanne tukevia uusia digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja jalostamme ne toteutetuiksi digitaalisiksi palvelukonsepteiksi.

Design Operations (DesOps) – Skaalautuvan UX-suunnittelun toimintamallin kehitys ja jalkautus

Olemme Design System -ajattelun vahvoja puolestapuhujia – ja katsomme sitä pidemmälle. Tiedämme tarkkaan, mitä tiimit ja organisaatiot tarvitsevat komponentti- ja tyylikirjastojen lisäksi toimiakseen tehokkaasti.

Erityisosaamistamme on käyttäjäkokemussuunnitteluprosessien sovittaminen ketteriin kehitysympäristöihin suuressa mittakaavassa – tiimin tehokas osallistaminen käyttäjäkokemuksen suunnitteluun on mahdollista vain, jos perustat ja toimintatavat ovat kunnossa ja käytännöllisiä. Design Systemin tulee olla jokapäiväinen työkalu.

Parhaimmillamme olemme digitaalisten palveluiden suunnitteluprosessien, työkalujen sekä operaatioiden jalkauttamisessa mahdollistaen tiimien tehokkaan työskentelyn ja skaalautumisen. Takaamme digitaalisen tehokkuuden.

Kysy lisää!

Sakke Mustonen, Palvelualueen vetäjä

Sakke Mustonen