”Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme kokonaisvaltaisen informaationhallinnan avulla tiedoista kestävä pohja. Sen varassa he pystyvät luomaan lisäarvoa liiketoiminnalle läpi organisaation ja vastaamaan liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön vaatimuksiin.”

– Kea Kangas-Lång, palvelualueen vetäjä

Informaation­hallinta

Kilpailussa menestyvät yritykset ja organisaatiot, jotka osaavat hyödyntää dataansa viisaasti. Tulevaisuuden markkinajohtajat ymmärtävät datan mahdollisuudet ja reunaehdot ja heiltä löytyy edellytykset ammattimaiseen informaationhallintaan.

Konsultointipalvelumme eivät kata vain neuvontaa vaan käärimme hihat ja varmistamme, että kaikki onnistuneen informaationhallinnan osa-alueet tulevat huomioiduiksi:

 1. Liiketoimintatarpeiden tunnistaminen
 2. Systemaattinen tapa kerätä, määritellä ja hallita dataa
 3. Kyky varmistaa datan laatu
 4. Taito jalostaa datasta informaatiota
 5. Malli hyödyntää ja jakaa tietoa tietosuoja ja lainsäädäntö huomioiden

Suunnittelemme tiedon hyödyntämiseen vaaditut ratkaisut, oli kyse sitten palveluiden digitalisoimisesta, monikanavaisesta kaupasta, prosessien automatisoinnista ja robotiikasta, modernista analytiikasta tai asiakassuhteiden hallinnasta.

Suunnittelutyössä käytämme parhaiksi todettuja menetelmiä sekä alan toimivimpia viitekehyksiä ja malleja. Tiedämme, miten vaativatkin hankkeet vaiheistetaan hallittaviin osiin ja kuinka sidosryhmät sitoutetaan. Työskentelymallimme nivoutuu osaksi ketteriä menetelmiä (esim. SAFe ja SCRUM), mutta toimimme yhtä hyvin perinteisissä vesiputousmallin hankkeissa.

Lukuisat globaalit informaationhallinnan hankkeet eri toimialoilta ja erinomainen asiakastyytyväisyys kertovat onnistumisistamme. Tärkein tehtävämme on tuottaa asiakkaalle arvoa ja ajatella heidän parastaan.

Informaationhallinnan palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Avaintiedonhallinta (Master Data Management, MDM)
 • Datan laadun parantaminen
 • Tietovarastointi (Data Warehousing, DW)
 • Big Data ja esineiden internet (Internet of Things, IoT)
 • Raportointi ja analytiikka

Kysy lisää!

Kea Kangas-Lång, Palvelualueen vetäjä

Kea Kangas-Lång

Muuta aiheesta

Case Konecranes: Asiakastiedon globaali master data -hanke

 • Asiakkuudenhallinta
 • Informaationhallinta

Case Castrén & Snellman: Master Datojen määrittely osana XRM-hanketta

 • Asiakkuudenhallinta
 • Informaationhallinta

Case Fonecta: MDM-viitekehyksen määrittely ja jalkauttaminen