”Lean Agile tähtää tehokkaimpaan mahdolliseen tapaan toteuttaa kehitystyössä ne kaikkein olennaisimmat asiat. Teoriat on helppo opetella, mutta todellisen muutoksen tekevät ihmiset. Kun organisaatiosta löytyy rohkeus ja tahto kokeilun ja palautesyklien kautta oppimiseen, me tuemme matkalla muutokseen.”

– Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Lean Agile

Lean Agile -muutos koskettaa koko organisaatiota. Silti on tärkeää pystyä viemään muutosta eteenpäin pienissä erissä – kokeilujen ja palautesyklien kautta. Muutoksen tekevät organisaation ihmiset, sitä ei voi kokonaan suunnitella. Lean Agile on kokoelma teorioita ja oppeja, jotka on helppo opettaa ja opetella, mutta vasta käytäntö osoittaa, mikä toimii ja mikä ei. Muutosta edistettäessä onkin tärkeää olla rohkea ja riittävän hereillä huomaamaan, onko suunta oikea.

Asiantuntijamme kouluttavat organisaatiolle perustaidot, käynnistävät muutokset ja jalkauttavat uudet toimintatavat. Lean Agile -kehittämisen palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • Lean Agile -muutosohjelmien suunnittelu ja johtaminen
  • Lean Agile -maturiteettikartoitukset
  • Portfolionhallinta
  • Arvovirta-analyysit
  • Product Owner-, Feature Owner-, Epic Owner-, Release Train Engineer ja Agile Coach –rooleissa toimiminen ja avainroolien tukeminen
  • Johdon konsultointi ja tavoitetilan selkiyttäminen
  • Tukiorganisaation perustaminen ml. valmennusverkoston, vertaistukiyhteisöt
  • Perustaitojen kouluttaminen (Lean Agile, SAFe, Scrum, Kanban, työkalut) ja roolikohtaiset koulutuspolut
  • Scaled Agile Framework (SAFe) –valmennukset ja -sertifiointikoulutukset

Lean Agile –toimeksiannoissa asiantuntijamme toimivat valmentajan roolissa asiakkaidemme kehityshankkeissa ja johdattavat tiimit jatkuvan parantamisen tielle. He auttavat toimitusjunien käynnistämisessä, tukevat avainrooleissa toimivia ja auttavat luomaan riittävän määrän ohjeistusta toimintatavoista. He fasilitoivat erikokoisia suunnittelutilaisuuksia ja seremonioita sekä ideoivat uusia tuulia muutoksen edistämiseksi. He arvioivat organisaation eri osien maturiteettia Lean Agile –muutoksessa ja ehdottavat toimenpiteitä. Tarvittaessa he voivat keskittyä tiettyjen osa-alueiden tehostamiseen ja mukaan tuomiseen, esimerkiksi arkkitehtuurit, asiakas- ja käyttäjäkokemus, useissa lokaatioissa työskentely, läpinäkyvyys, monitoimittajaympäristöt ja julkaisukyvykkyys.

Lean Agile -osaamisemme lukuina

5

käynnissä olevaa Lean Agile -transformaatiohanketta

4

sertifioitua SAFe Program Consultant -asiantuntijaa

18

SAFe POPM -sertifioinnin suorittanutta asiantuntijaa

25

SAFe Agilist -sertifioinnin suorittanutta asiantuntijaa

Kysy lisää!

Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä