”Strategisiin muutoshankkeisiin lähdetään edelleen liian usein teknologinen ratkaisu edellä – miettimättä muutoksia, joita operatiivinen toiminta vaatii. Holistinen näkemys operatiiviseen toimintamalliin on kuitenkin tarpeen, jotta IT-järjestelmästä syntyy liiketoimintahyötyjä.”

– Heli Syväoja, Palvelualueen vetäjä

Operatiiviset toimintamallit

Operatiivinen toimintamalli kuvaa, miten yritys tai organisaatio on järjestänyt oman toimintansa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Operatiivinen toimintamalli koostuu yrityksen prosesseista, niitä toteuttavasta sisäisestä ja ulkoisesta organisaatiosta ja niitä tukevasta tietotekniikasta ja tiedosta, organisaation hallintamallista ja kyvykkyyksistä sekä toiminnan mittareista. Operatiivinen toimintamalli erottaa samalla toimialalla työskentelevät yritykset toisistaan. Operatiivinen toimintamalli määrää esimerkiksi miten asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti tai laadukkaasti tuotteita tai palveluita tuotetaan.

Kaikilla yrityksillä on operatiivinen toimintamalli, on se sitten rakennettu tietoisilla päätöksillä tai tiedostamatta. Kun yritys haluaa ottaa uuden strategisen suunnan tai suunnittelee asiakkuudenhallinnan, informaationhallinnan tai digitaalisten palveluiden kehityshankkeita, on operatiivinen toimintamalli mietittävä uudelleen. Operatiivisen toimintamallin nykytilan ja muutostarpeen ymmärtäminen on avainasemassa strategisten hankkeiden läpiviennissä ja onnistumisessa. Miltä prosessimme näyttää tällä hetkellä? Miten niiden pitäisi toimia jatkossa? Miten olemme organisoituneet? Pitäisikö toimintoja jatkossa keskittää? Miten suorituskykyä mitataan? Miten hyödynnämme kumppaniverkostoa? Mitä uutta tietoa tai tietojärjestelmiä tarvitaan?

Tietojärjestelmävaatimusten määritteleminen tai uuden tietojärjestelmän valinta voidaan tehdä vasta sitten, kun operatiiviseen toimintamalliin tehtävät muutokset on päätetty. Tämä pätee huolimatta siitä, toteutetaanko hanke vesiputousmallilla vai ketterin menetelmin.

Jos tietojärjestelmävaatimusten taustalla oleva operatiivinen toimintamalli puuttuu,

  • Jokainen hankkeessa työskentelevä luo itse omat hataralla pohjalla olevat olettamuksensa ja asettaa tietojärjestelmävaatimuksensa niiden varaan, jolloin hankkeen yhteinen suunta katoaa, tai
  • Tietojärjestelmävaatimukset asetetaan olemassa olevan operatiivisen toimintamallin varaan, jolloin mitään strategista muutosta ei tapahdu, vaan IT-investointi käytetään vanhan järjestelmän korvaamiseen samanlaisella uudella järjestelmällä.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään operatiivisen toimintamallin eri osa-alueiden väliset riippuvuudet IT-hankkeiden onnistuneen läpiviennin ja liiketoimintahyötyjen saavuttamisen takaamiseksi. Hahmotamme asiakkaidemme kanssa heidän operatiivisen toimintamallinsa nyky- ja tavoitetilan esimerkiksi prosessi- tai kyvykkyysmallinnuksen keinoin, ja luomme toimintasuunnitelman tavoitetilaan pääsemiseksi.

Vahva asiakaskeskeisen suunnittelun osaamisemme takaa, että toimintamallien suunnittelussa otamme huomioon muutosten vaikutukset asiakaskokemukseen.


Kysy lisää!

Heli Syväoja, Palvelualueen vetäjä

Heli Syväoja