”Tietosuojassa on kyse ihmisen oikeudesta yksityisyyteen. Sitä ei ratkaista pelkällä tietoturvalla tai kasalla toimintaohjeita. Me autamme rakentamaan ihmiskeskeistä tietosuojakulttuuria, jossa asiakkaan tietojen kunnioittaminen on itsestään selvä osa asiakassuhteen vaalimista.”

– Sini Vartiainen, Palvelualueen vetäjä

Tietosuoja

Tietosuojassa ei ole kyse vain lainsäädännön vaatimuksista, teknisestä datanhallinnasta tai kertaluonteisesta projektista. Parhaimmillaan se on olennainen osa organisaatioiden yksilöä kunnioittavaa ihmiskeskeistä kulttuuria ja asiakassuhteiden kehittämistä. Se nivoutuu organisaation strategiaan ja kattaa operatiiviset toimintamallit. Se on sisäänrakennettu osa tuote- ja palvelukonseptien suunnittelua sekä järjestelmien kehitystä. Se näkyy henkilötietoja käsittelevissä prosesseissa toimivien ihmisten päätöksissä joka päivä.

Autamme yrityksiä alkuun tietosuojaohjelmien käynnistämisessä ja tietosuojakulttuurin rakentamisessa. Olemme tunnettuja siitä, että emme vain konsultoi vaan jalkautamme ja juurrutamme osaamisen organisaatioon. Teemme kokonaisvaltaiset nykytilakartoitukset ja priorisoimme kehityskohteet riskiperusteisesti. Suunnittelemme ja räätälöimme tietosuojaohjelmat, joiden avulla luodaan luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa. Autamme määrittelemään asiakasstrategiat ja tiedon tarpeet. Kuvaamme henkilötietoja synnyttävät, käsittelevät ja hyödyntävät prosessit ja vastuut sekä määrittelemme järjestelmät. Teemme koko organisaation kattavat muutoksenhallinnan ja jalkautuksen suunnitelmat ja vastaamme tarvittaessa niiden toteuttamisessa. Lisäksi suunnittelemme toimintamallit tietosuojan jatkuvaan kehittämiseen.

Tietosuoja-alueen palveluihimme kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Tietosuojaohjelman toteutussuunnitelma
  • Tietosuojan nykytilaselvitys
  • Suunnitelma korjaavista toimenpiteistä
  • Tietojärjestelmiin kohdistuvien vaatimusten määrittely
  • Prosessikehitys
  • Tietosuojakäytäntöjen määrittely
  • Viestintä- ja koulutussuunnitelma
  • Tietosuojan hallintamallin muodostaminen
  • Muutoshallinta ja uusien toimintatapojen jalkauttaminen

Kysy lisää!

Sini Vartiainen, Palvelualueen vetäjä

Sini Vartiainen