”Tietosuojassa on kyse ihmisen oikeudesta yksityisyyteen. Sitä ei ratkaista pelkällä tietoturvalla tai kasalla toimintaohjeita. Me autamme rakentamaan ihmiskeskeistä tietosuojakulttuuria, jossa asiakkaan tietojen kunnioittaminen on itsestään selvä osa asiakassuhteen vaalimista.”

– Sini Vartiainen, Palvelualueen vetäjä

Tietosuoja

Tarvitsetko osaamista liiketoimintasi tietosuojaistamiseen?

Meidät tunnetaan siitä, ettemme vain konsultoi vaan jalkautamme ja juurrutamme tietosuojakulttuurin organisaatioon. Asiantuntijamme kartoittavat tietosuojan maturiteetin kokonaisvaltaisesti ja priorisoivat kehityskohteet riskiperusteisesti. Suunnittelemme ja räätälöimme yhdessä kanssasi tietosuojan kehityspolun, jonka avulla voit keskittyä rakentamaan luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa.

Autamme nivomaan tietosuojatoteutuksen asiakas- ja datastrategiaasi. Arvioimme ja tietosuojaistamme henkilötietoja synnyttävät, käsittelevät ja hyödyntävät prosessit vastuineen. Teemme koko organisaation kattavat muutoksenhallinnan ja jalkautuksen suunnitelmat ja vastaamme tarvittaessa niiden toteuttamisesta.

Tietosuojatuotteemme

Tietosuojan ydinprosessit

Tietosuojan ydinprosessien konsultoinnissa keskitytään laittamaan kuntoon yrityksesi valitsema alue, esimerkiksi rekisteröityjen pyyntöjen toteuttamisen prosessit, tietoturvaloukkausten käsittely ja ehkäisy tai tietosuojan vaikutustenarvioinnit (PIA) tuote- ja palvelukehityksessä.

Liiketoimintaprosessien tietosuojaistaminen

Tietosuoja-asetus edellyttää sisäänrakennettua, oletusarvoista tietosuojaa kaikessa toiminnassa. Kuinka hyvin tietosuoja toteutuu yrityksesi eri liiketoimintaprosesseissa, esimerkiksi asiakaspalvelussa tai tietovarastojen hyödyntämisessä? Prosessin tietosuojaistamisessa käydään läpi kokonaisvaltaisesti prosessiin liittyvät roolit, vastuut, henkilötiedot ja niiden säilytysajat sekä henkilöstön ohjeistukset.

Tietosuojan kehityspolku

Kuinka yrityksesi tietosuojaa tulisi edelleen kehittää ja ylläpitää? Kartoitamme tietosuojatoteutuksenne kypsyyden ja priorisoimme kehityskohteet riskiperusteisesti, yrityksenne tarpeen mukaan.

Koulutus ja ohjeistus

Henkilöstön osaaminen on tärkeässä asemassa tietosuojan toteuttamisessa. Muiden palveluidemme yhteydessä autamme yritystäsi valmistamaan koulutusmateriaalit ja ohjeistukset henkilötietoja käsitteleville työntekijöille. Voit myös olla meihin yhteydessä yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn koulutus- tai ohjemateriaalin laatimisesta.

Tiedonhallinta tietosuojan perustana

Hyvä tiedonhallinta on avainasemassa myös tietosuojavaatimusten toteuttamisessa. Talent Basen asiantuntijatiimit laittavat tiedonhallinnan ja henkilötiedon käsittelyn kuntoon niin liiketoiminnan kuin tietosuojankin tarpeisiin, ja auttavat laatimaan dokumentaatiota tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuutta varten.

Tietosuoja verkkopalveluissa

Tarjoamme tietosuojatukea verkkopalveluittesi kehitysprojekteissa. Hyvin suunniteltu tietosuoja on luonteva osa verkkopalvelun käyttökokemusta ja herättää käyttäjien luottamuksen. Autamme toteuttamaan mm. tarvittavien suostumusten keruun ja hallinnan sekä asetuksen edellyttämän tiedotuksen palvelun käyttäjille heidän henkilötietojensa käytöstä.

Tietosuoja ketterässä kehittämisessä

Tuemme yrityksesi ketterää kehittämistä. Tietosuojavaatimukset ja mahdolliset vaikutustenarvioinnit (PIA) kannattaa nivoa kiinteästi osaksi tuote- ja palvelukehitysprosessia. Näin myös tuotteiden ja palveluiden sisäänrakennettu, oletusarvoinen tietosuoja huomioidaan varhaisessa vaiheessa, vältytään loppuvaiheen muutoksilta ja vähennetään tietosuojariskejä.


Kysy lisää!

Sini Vartiainen, Palvelualueen vetäjä

Sini Vartiainen