‹ Referenssit

Katsomo-palvelun uudistus

  • Digitaaliset palvelut

MTV Katsomo on MTV3:n, Subin ja AVA:n yhteinen netti-tv. Katsomo-palvelussa voi katsoa MTV3-kanavan, Subin, AVAn sekä MTV:n maksukanavien ohjelmia internetissä.

Haaste

Palvelun ohjelmatarjontaan kuuluu sekä suoria urheilu- ja uutislähetyksiä että TV:ssä jo esitettyjä ohjelmia. Esitettävät ohjelmat ovat osittain ilmaisia ja osittain maksullisia. MTV:llä oli tarve uudistaa palvelu kauttaaltaan niin ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen kuin teknisen toteutuksenkin osalta. Palvelua kuormahuippujen aikana vaivanneista maksutapahtumien ongelmista haluttiin eroon, ja palvelusta haluttiin nykyaikainen myös jatkokehityksen näkökulmasta.

Palvelun käyttötasoksi määriteltiin 7 000 000 sivunäyttöä ja 500 000 eri kävijää viikossa sekä kuormahuipuissa 40 000 maksutapahtumaa.

Keskeisiä vaatimuksia uudelle toteutukselle olivat:

  • Stabiilius
  • Vankka mobiilimaksamista tukeva maksuputki
  • Jonotus maksamiseen, asynkroninen maksutapahtuma
  • Ulkoasun uudistaminen ja responsiivisuus
  • Sisällönhallintajärjestelmän vaihtaminen
  • Vanhan ruby-ratkaisun korvaaminen uudella modernilla web-kehyksellä
  • Api-rajapintojen hyödyntäminen
  • Toimivuus ja luotettavuus myös kuormahuippujen aikana

Ratkaisu

Talent Base ja Nitor Creations vastasivat kokonaisuuden toimittamisesta. Projektitiimi teki työtään Pragmatic Agile® -toimintamallin ja sitä tukevan KAPO™-mallin* mukaisesti. Talent Basen ja Nitor Creationsin johtaman projektitiimin vastuulla oli toteuttaa mallin avulla liiketoiminnan vaatimukset täyttävä ratkaisu.
Projektissa toteutettiin uudistettu webTV-palvelu, joka toimii varmasti ja luotettavasti myös kuormahuippujen aikana. Projektikokonaisuuteen kuului vaatimusten kerääminen, käyttäjäroolien ja työnkulkujen kuvaaminen sekä palvelun yksityiskohtainen toiminnallinen määrittely sivutasolla.

MTV:lle jo aiemmin käyttöön otetun ja Katsomoon integroidun CoreMedia-sisällönhallintatyökalun avulla toteutettiin useita palvelun olennaisia sisältökokonaisuuksia.

Teknologiat

Projektin keskeisimmät tekniset elementit olivat:

SPA (Single Page Application) -arkkitehtuuri
HTML5 / CSS3 (SASS)
AngularJS / JavaScript
Responsiivinen käyttöliittymä
Yksikkö- ja E2E (End to End) -testaaminen: Jasmine, Protractor
Dropwizard-kehyksen päälle rakennetut REST-palvelut

Tulokset

Uusittu palvelu saatiin julkaistua aikataulun mukaisesti. Tärkeimmiksi kriteereiksi asetetut luotettavuus ja kuormituksenkestävyys sekä maksamisen sujuvuus saavutettiin ennalta asetettujen odotusten mukaisesti.

Palvelun käyttökokemusta ajanmukaistettiin uudistamalla ulkoasua ja kehittämällä palvelusta responsiivinen. Tämä mahdollisti erillisestä mobiiliselainversiosta luopumisen. Lisäksi uudistus helpotti ylläpitoa ja huomioi paremmin tulevaisuuden laitekehityksen ja katsojien käyttötottumusten muutokset.

Uudistettu palvelu avattiin yleisölle vaiheittain kevään aikana siten, että ensimmäiset uudet toiminnallisuudet saatiin käyttöön maaliskuun puolessa välissä ja loput inkrementaalisesti huhtikuun puoleen väliin mennessä.

*) Talent Basen ketterän suunnittelun KAPO™-malli ja Nitor Creationsin Pragmatic Agile® -kehitysmalli ovat yhteensopivia, parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia ja niitä laajentavia ketterän kehittämisen työskentelytapoja.