Talent Base – miten kaikki alkoi

‹ Yritys

Kaikki sai alkunsa vuonna 2007, kun Tomi Bergman, Mikko Meriluoto ja Mikko Mustakallio yhdistivät voimansa. Vuosien yhteistyö erilaisissa konsultointiprojekteissa oli osoittanut, että he jakoivat yhteisen näkemyksen siitä, millaista apua suuret yritykset tarvitsevat IT-hankkeissaan. Miehet tekivät rohkean päätöksen – ja niin syntyi Talent Base.

Alusta alkaen perustajakolmikolla on ollut ajatus siitä, että digitaalisissa muutoshankkeissa ei riitä pelkkä tekninen uudistus. Onnistumisia syntyi perustajien erilaisten taustojen ansiosta, sillä ne tukivat kokonaisvaltaista digitaalisten ratkaisujen suunnittelua. Suunnittelutyössä nojattiin niin liikkeenjohdon konsultointiin, muotoiluajatteluun kuin vahvaan teknologiaosaamiseenkin. Olennaista oli myös viestintä ja yhteinen kieli eri osapuolten välillä. Pian kolmikko ymmärsi, että tätä ajatusta he haluavat viedä eteenpäin. Talent Basesta tuli kokonaisvaltaiseen ratkaisumuotoiluun keskittynyt konsultointiyritys.

Ensimmäisinä vuosina oli vain yksi asiakas. Mutta sana kiiri, ja pian asiakkaita oli kolme, hyvin nopeasti yli 10. Yrityksen kasvu oli orgaanista ja kannattavaa ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tiimiin tarvittiin lisää jäseniä. Ihmisiä, joiden asenteessa yhdistyy työn tekemisen arvostus, suoraselkäisyys ja ennakkoluulottomuus. Tiimi alkoi kasvaa ja joukkoon liittyi lisää työtä pelkäämättömiä, monialaisia ja kokonaisvaltaisesti ajattelevia ratkaisumuotoilun ammattilaisia.

Perustajilla oli yhteinen visio, millaisen yrityksen he haluavat luoda. He halusivat rakentaa yhteisön, jota kuvastaa yhtä lailla syvä asiantuntijuus kuin arkipäivän huumori. He halusivat olla konsultteja, joihin asiakkaat luottavat, ja jotka uskaltavat puhua myös vaikeista asioista. Toisaalta he halusivat luoda konsulteille kotipesän. Paikan, jonne on hyvä tulla, ja jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Sellainen paikka on Talent Base, tänäkin päivänä.