Ratkaisumuotoilijan tarina: Heli Syväoja

‹ Yritys

Operatiivisten toimintamallien kehittämisen ammattilainen ja pitkän linjan konsultti Heli solahtaa ketterästi liiketoiminnan ja IT:n välimaastoon. Hän haluaa levittää strategisen ketteryyden oppeja yritysjohdolle.


Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) Heli päätti valmistua poikkitieteellisellä tutkinnolla, joka kouluttaa ihmisiä tietotekniikan ja liiketoiminnan rajapintaan. Tavoitteeseen vastasi vuosituhannen vaihteessa uunituore informaatioverkostojen koulutusohjelma. Opiskellessaan Heli työllistyi TKK:n prosessisimulaatiolaboratorioon ja teki sinne myös diplomityönsä. SimLab:sta saatu prosessimallinnusosaaminen antoi hyvät eväät aloittaa ura IBM:llä valmistumisen jälkeen.

Heli ehti työskennellä pitkään IBM:llä lukemattomissa projekteissa. Suurin osa hänen tehtävistään on liittynyt tavalla tai toisella prosesseihin sekä linkkinä toimimiseen teknisten ratkaisujen ja niiden käyttäjien välissä. Hän on muun muassa ollut linjavastuussa serverien ulkoistusprojektissa Sveitsissä, perustanut uutta liiketoimintayksikköä ja kehittänyt niin digitaalisia kuluttajapalveluita kuin B2B-palveluitakin.

Parasta ratkaisumuotoilussa ovat konkreettiset aikaansaavutukset. Asiat menevät käytäntöön ja saa tuottaa hyötyä asiakkaalle. On ihanaa, ettei tehdä pelkkiä esiselvitysten esiselvityksiä.

Heli päätyi tuttujen kontaktien kautta Talent Baselle keväällä 2016. Siirtyminen suuren amerikkalaisen konsulttitalon palveluksesta pienempään yritykseen tuntui virkistävältä. Talent Basella Heli on työskennellyt toistaiseksi pankkialan asiakkaalla laajassa transformaatioprojektissa. Projektin myötä Heli on päässyt enemmän tekemisiin master datan kanssa.

Ratkaisumuotoilijan arki on Helin mukaan hyvin kokonaisvaltaista ja vaihtelevaa. Se ei ole pelkän IT:n kanssa hääräämistä, vaan työ kattaa koko operatiivisen mallin kehittämisen prosesseineen, organisaatioineen, ohjausmalleineen ja mittareineen. Tietojärjestelmän toiminnallisuuden on tuettava liiketoimintaa saumattomasti. Ratkaisussa on siis otettava huomioon koko operatiivinen toimintamalli IT-järjestelmän lisäksi.

Tulevaisuudessa Helin henkilökohtaisena missiona on löytää ratkaisu liiketoiminnan kehittämisen ketteröittämiseksi. Tällä hetkellä keskitytään paljon IT-puoleen, mutta Heli haluaisi saada yritysjohdon ymmärtämään, että liiketoiminta ja tietotekniikka täytyy saada sykkimään samaan tahtiin. IT ei voi olla aidosti ketterää, mikäli liiketoiminta ei ole ketterää.

Lue myös Helin esittely